Největší Centrum Rekonektivního léčení na světě bylo otevřeno v Praze

Světová celebrita v oblasti alternativní medicíny a zakladatel rekonektivního léčení Eric Pearl přijel do Prahy, aby otevřel největší Centrum Rekonektivního léčení na světě.

Co je rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení vrací harmonii.  Je v podstatě návratem do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. K tomu využívá velmi harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit. Ty si pak samy najdou místo, kde mají působit. Kontakt s frekvencemi umožní organizmu vzpomenout si, že tuto rovnováhu zná i tělo. „Vzpomínkou“ se pak tělo jednoduše řečeno znovu nastartuje a začne harmonizovat to, co v rovnováze není. „Možná jsme se příliš dlouho zabývali tím, v čem jsme rozdílní a možná je čas začít hledat to, v čem jsme stejní,“ říká zakladatel metody Eric Pearl.

Největší Centrum Rekonektivního léčení na světě je v Praze

V nově otevřeném pražském Centru pro Rekonektivní léčení pracuje 25 vyškolených praktiků, kteří absolvovali školení přímo u zakladatele této metody Erica Pearla. „V minulém roce jsem si řekl, že by bylo dobré postavit moderní místo, které může sdružovat více praktiků, a ukázat tuto metodu lidem v duchu metody, která má své místo ve 21. století a nejedná se o nějaké spirituální šamanství z dávnověku. Proto jsme se s praktiky dohodli a společně do Centra zainvestovali,“ vysvětluje důvod vzniku centra jeden z jeho zakladatelů Vladimír Ekart.

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Jak léčení probíhá

Klienti většinou absolvují tři až čtyři sezení v rozmezí jednoho týdne až 10 dnů. Potom se proces rekonektivního léčení nechává působit, je to však vždy individuální. Léčení se netýká pouze problémů ve fyzické rovině. Pomocí této techniky je možné napravit nerovnováhu i v oblasti mentální, emocionální a duchovní. Klient může v rámci této metody projít dvěma procesy. Jedním je již zmiňované rekonektivní léčení, které je jednorázovým naladěním na frekvence, jež vytvářejí rovnováhu a harmonizují věci v našem těle i v naší mysli. Druhým je komplexní proces The Reconnection – Znovunapojení. Ten se dělá jen jednou za život a dochází při něm k procesu, který nás vrací do stavu celkové harmonie. „Je to propojení našeho systému energetických drah s energetickými drahami v prostoru kolem nás. Toto propojení je trvalé a pracuje s námi v podstatě celý život. Pro většinu lidí je to velký evoluční skok ve vývoji dopředu. Tento proces volí většinou lidé, kteří se zajímají o rozvoj svého osobního potenciálu, nebo si chtějí dát celý svůj život účinným způsobem dohromady,“ vysvětluje možnosti této metody praktik Vladimír Ekart.

 

Připravila: Martina Hühneová

Napsat komentář

css.php