O zrak zbytečně přichází 9 z 10 diabetiků! Pomoci přitom může včasná laserová léčba

V České republice stoupá počet pacientů s diabetickou retinopatií. Onemocnění cév oční sítnice v důsledku špatně léčené cukrovky postihuje více než 100 000 diabetiků a jejich počet každoročně roste zhruba o 2 procenta. Nedůslednou léčbou se vystavují riziku slepoty, přestože moderní medicína dokáže zachránit zrak 90 procentům nemocných pomocí laserového zákroku.

Cukrovka s sebou přináší zátěž pro celé tělo. Jednou z častých chronických komplikací, které postihují pacienty s diabetem, je právě diabetická retinopatie. „První variantou je, že špatně kompenzovaná cukrovka postihuje drobné cévky v oku, které se ucpávají, a tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Druhá varianta je ta, že cévy v sítnici „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní, praskají a mohou způsobit odchlípení sítnice,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize Praha.

Diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti po dvaceti letech trvání cukrovky trpí podle statistik České diabetologické společnosti 65 až 99 procent diabetiků. Mezi další zdravotní obtíže spojené s cukrovkou patří také diabetická noha, která může vyústit až v amputaci končetiny, anebo poškození či dokonce selhání ledvin nebo závažné choroby srdce a cév.

K očaři jednou ročně i bez potíží

Zákeřnost diabetické retinopatie spočívá především ve své nenápadnosti. Zpočátku se totiž neprojevuje prakticky žádnými příznaky. V první fázi může postižení sítnice zjistit jedině lékař při preventivní prohlídce očního pozadí. Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. To se může projevit až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. Nelze už jej však napravit, pouze zpomalit, a to jen velmi obtížně. Proto by měl každý diabetik navštěvovat očního lékaře minimálně jednou ročně, i když zhoršení svého zraku nepozoruje.

U pokročilejších stupňů diabetické retinopatie přichází na řadu operační zákrok pomocí laseru. Svou podstatou se podobá operaci křečových žil. Jeho cílem není zlepšit vidění, ale zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění. Lékař během zákroku nasadí na oko speciální kontaktní čočku, pomocí které směruje laserový paprsek na konkrétní místo na sítnici. Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování tekutiny z cév.

Spolupráce pacientů s lékaři

Do jisté míry lze předcházet nejen diabetické retinopatii, ale i cukrovce samotné, a to dodržováním vhodné životosprávy, tedy správným stravováním a dostatkem pohybu. Diabetes je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. „Moderní postupy léčby umožňují diabetikům vést stejně kvalitní život jako zdravým lidem, v první řadě ale záleží na vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná doporučení. Ta jsou sice individuální, každý pacient ale musí vždy důkladně porozumět tomu, proč je nutné zvýšit jeho pohybovou aktivitu, nastavit vyvážený jídelníček nebo třeba ubrat na váze,“ vysvětluje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize v Praze.

Napsat komentář

css.php