Zájem o biovína stále stoupá

Velké množství tuzemských vinařství se v posledních letech rozhodlo přejít na šetrnou a ekologicky orientovanou produkci hroznů a vyrábět vína v bio kvalitě. Jedná se o velmi významný posun, umožňující vyrábět mimořádná vína, která navíc neobsahují rezidua pesticidů a současně se při pěstování hroznů nezatěžuje příroda.

V České republice v současné době působí zhruba sto vinařství, která pěstují révu v bio režimu, přičemž celková plocha ekologicky obhospodařovaných vinic činí tisíc hektarů, což je šest procent veškeré plochy vinic. Toto číslo je procentuálně srovnatelné s ostatními vyspělými evropskými zeměmi, jako je například Německo, takže Česko velmi dobře zachytilo celosvětový trend posledních let.

„Česká republika je zemědělskou krajinou s intenzivním hospodářstvím, proto je velmi důležité spravovat naši zem šetrně, myslet na budoucnost a nezatěžovat ji zbytečnými chemickými látkami, což je cesta, kterou biopěstitelství respektuje a propaguje,“ vysvětluje mikulovský vinař Petr Marcinčák ze Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína Ekovín. A dodává, že moderní zemědělci se snaží chovat odpovědně a spolupracovat s přírodou. Podílet se na tvorbě vína, které je dokonalým produktem okolní přírody, je pro nás nejen otázkou existenční, ale i radostí z vykonané práce, určitého druhu umění a oprávněné hrdosti a pýchy, říká Miloš Michlovský.

Samotná role Ekovínu spočívá v několika oblastech. Zásadní význam má podíl na předávání „know how“. Ekovín každoročně pořádá mezinárodní konferenci Víno Envi, připravuje semináře pro pokročilé i začínající ekologicky hospodařící vinaře či studijní cesty do špičkových ekologicky hospodařících vinařských podniků v zahraničí. Aktivním členstvím v mezinárodních organizacích jako je např. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) také zastupuje a hájí zájmy ekologicky hospodařících vinařů na národní i mezinárodní úrovni.

A jak vypadá ekologické vinařství a biopěstitelství v praxi? Ekologicky obhospodařované vinice mají velkou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, díky čemuž se jejich charakter blíží přírodním lokalitám v chráněné krajinné oblasti. Vinice „zatravněná“ směsí bylin a trav je navíc odolnější vůči větrné a vodní erozi. Ale kladných stránek je mnohem více. Díky tomu, že se nepoužívají chemické přípravky, nehrozí únik chemických látek na kvetoucí rostliny v okolí vinic a rezidua pesticidů se tak nedostávají třeba do včelího medu.

Zákazníci se navíc nemusejí bát přemrštěných cen ekologicky připravených vín. Biovína jsou totiž cenově srovnatelná s běžnouprodukcí. Navíc je jich na trhu dostatek, takže si spotřebitelé mohou vybrat, jakému vínu dají přednost. Záleží tak na jejich životní filozofii a odpovědnosti ke krajině, kterou spotřebitelé a konzumenti podporou biovín vyjadřují.

Napsat komentář

css.php